mojoreads
Community
!
Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd
P. T. F. M. Boekholt, E. P. de Booy

Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd

!
0 Bewertungen
!Taschenbuch
!
lesen will
!
lese ich
!
gelesen
!
INFO
!
MOJOS
!
REZENSIONEN
ZUSAMMENFASSUNG
De school in ons land kent een meer dan duizend jaar lange geschiedenis. In de vroege Middeleeuwen is het aantal scholen nog bescheiden, vanaf ongeveer 1300 groeit dit aantal gestaag. Ten tijde van de Hervorming - eind 16e eeuw - zijn er in alle steden en in veel dorpen wel een of meer scholen, waarbij het karakter uiteen loopt. In de volgende eeuwen zet de groei versneld door, de differentiatie eveneens. Tegen het einde van de 18e eeuw is 'schoolgaan' voor velen een normale zaak geworden en rijst de hoop dat eens alle kinderen onderwijs zullen genieten. In de negentiende eeuw wordt de basis gelegd voor een onderwijsstelsel, dt schooltypen als MULO, HBS, Gymnasium en Lyceum en diverse vormen van beroepsonderwijs als de ambachtsschool en het land- en tuinbouwonderwijs voortbrengt. Van groot belang is ook de Schoolstrijd, waardoor het onderwijs in richtingen wordt opgedeeld. Dit boek biedt meer dan een schets van de historische lijnen. de auteurs beschrijven het dagelijkse leven van de school aan de hand zan zaken als het lesmateriaal, de leerkrachten, ordehandhaving en de rol van de ouders. Met behulp van een keur van bewaard gebleven documenten en materialen komen zij zo tot een levendige geschiedschrijving van het kleuter- en lager onderwijs tot en met alle mogelijke vormen van voortgezet onderwijs door de eeuwen heen. Een boeiend boek voor iedere geïnteresseerde, voor de professional en de leek. Dr. P.Th.F.M. Boekholt studeerde geschiedenis te Nijmegen en promoveerde te Groningen, waar hij sedert 1976 werkzaam is als hoofddocent in de regionale geschiedenis. Mevr. Dr. E.P. de Booy studeerde te Amsterdam en is vanaf 1964 tot aan haar pensioen werkzaam geweest als hoofd van het Centraal Register van Familiearchieven te Utrecht.
BIOGRAFIE
Keine Angaben verfügbar

PRODUKTDETAILS

Erscheinungsdatum
-
Ausgabe
Paperback
ISBN
9789023222606
Sprache
Dutch; Flemish
Seiten
-
Schlagworte
MOJOS
!
Hat dieses Buch Mojo?
Dann lass uns wissen, warum wir es lesen sollten!
REZENSIONEN
!
Schreib die 1. Rezension!
So eine Chance bekommst Du nie wieder ;)