mojoreads
Community
!
Historia Philosophiae Graecae Et Romanae Ex Fontium Locis Contexta
Heinrich Ritter

Historia Philosophiae Graecae Et Romanae Ex Fontium Locis Contexta

!
0 Bewertungen
!Taschenbuch
!
lesen will
!
lese ich
!
gelesen
!
INFO
!
MOJOS
!
REZENSIONEN
ZUSAMMENFASSUNG
Excerpt from Historia Philosophiae Graecae Et Romanae Ex Fontium Locis Contexta: Locos Collegerunt, Disposuerunt, Notis Auxerunt Librum accipe, Lecter, ns potissimum destina tum qui 'historiam philosophiae antiquae ex ipsis fontibus cognbscere cupiant: quae opera sicuti in omnibus studiì fructuosissinm est, ita Vel mame per hanc disciplinam commendabile est ut placita. Philosophorum ex ipsis auctorum verbis ac scriptis repetanttir atque ad certam cogitationis spemem in formentur. Quamquam speravimus etiam in prae lectionibus academicis hoc compendium utile futu rum; et poterit fortasse etiam in gymnasns eius le octio cum aliqua utilitate adhiberi si modo prae0e ptor peritus ad nostrum operam accedat. Utebatur ad tal!x institutionem superior aetas consimili com pendio, quod ediderat Gedickius, Cicerom's historia philosaphz'ae antz'quae ins criptum, quo! Illis quidem temporibus omuino satisfecit, nunc obsoletum est, postquam didicimus Giceronem inter secundarios phi losophìae auctores habere, ad Aristotelem et ad ipsa veterum auctortxm fragments. Omnem harum litterer rum fidem revocare. Lam vero quod ille praestitit suis temporibus, idem retente consilio, forma instaurata etiam nostro usui o¿erri, hoc satis baud dubic probatum erit sapientibus, modo contigerit nobis ut iis quae nunc posaunt ac debent in tali institute de siderari satisfecerimus. Erat autem nostra opera omnino tripertita, ut pars posita esset in electic. Locomm, altera pars in locis disponendis atque con nectendis, tertia in adnotatione. Difficillimum sane erat inter fragmenta testimoniaque prudenter eli gere ea quae maxime attirierent, ut ne quid grave reliu queretur neque adsciscerentnr supervacanea. Qua in re lector benevolus teneat primum, supervacaneum nobis visum esse 'quicquid non ad universam philo s0phiae pla0itorumque historiam et connexum, sed ad peculiarem aliquam vel disciplinae vel philoso phi alicuius rationem pertineret; deinde, nds praeire tantum voluisse historiam philosophiae ex fontibus perdiscendam compendium duntaxat' edere 'voluisse unde qui elementa harum litterarum edocti forent iam deinceps ad singula quaeque et omnia ex ipso rum auctorum libris integris percipienda atque illu stranda tran sirent. Quod qui tenuerint, 11 ir.1niver sum, confidimus, probaveriut rationem mostram; ne que etiam in 'ca parte hi indices iniqui crunt, ubi maxime timendum erat ut vel aliis vel nobis essemus satisfacturi, hoc est in Plutonie Aristotelisque pla oitis ad nostrum consilium adaptandis: in quibus velut ex vivo corpore sceletum efficere Oportebat, ut ex laetissima abundantia paucula capita excerpe rentar, quibus filum saltem id quod per totius operis tenorem ducitur contmuaretur.' Quod ad alte ram operam attinet, quae in locis disponendis et ad unum connexum aptandis cernitur, non potuimus quin multum relinqueremus praeceptoribus prudenti Bus qui, sicubi in serie et in commissuris locorum biare aliquid videretur, scienter id explere callerent Nos quantum eius fieri poterat perpetuum locorum cont'extum efficere voluimus. Si quis lo cus cetero quin idoneus una alteravo parte sive obscurior sive brevion esse videretur, hunc adnotationibus subiectis veluti subsidiis firmavimus praeter breves notulas alios maxime locos et testimonia addendo et conse rendo, ex quibus. Complementum. Quoddam eius doc trinae quae tractaretur repeti posset. Qua in re monendum ne eos locos, quos ad adnotationum spa tia reiecta videas, minus pr0pterea quam ceteros at tinere cpineris; contra aequam horum atque illorum dignitatem aequum ad placita persequenda momen tum esse soito. Ceterum adnotationum duplex genus est, alterum interpretationi inserviens, de quibus. Modo dictum est, alterum criticum, quae maximam partem in margine positae sunt. Etenim ubi praesto erant editiones spectatae, fidenter eas seonti sumus, velut in Platone et Aristotele, aliis. In ceteris autem scriptoribus quantum per subsidiorum penuriam lice bat propria Minerva textum qui vocatur casfi
BIOGRAFIE
Keine Angaben verfügbar

PRODUKTDETAILS

Erscheinungsdatum
12.03.2018
Ausgabe
Paperback
ISBN
9780656308125
Sprache
Latin
Seiten
576
MOJOS
!
Hat dieses Buch Mojo?
Dann lass uns wissen, warum wir es lesen sollten!
REZENSIONEN
!
Schreib die 1. Rezension!
So eine Chance bekommst Du nie wieder ;)