mojoreads
Community
Infrastruktura techniczna w szpitalu. Wspomaganie procesow eksploatacji
Witold Bialy, Anna Bujanowska

Infrastruktura techniczna w szpitalu. Wspomaganie procesow eksploatacji

!
0 Bewertungen
!Paperback
!
lesen will
!
lese ich
!
gelesen
!
INFO
!
MOJOS
!
REZENSIONEN
ZUSAMMENFASSUNG
W monografii przedstawiono metody oraz narzedzia wspomagajace zarzadzanie eksploatacja infrastruktury technicznej i utrzymaniem ruchu w obiekcie szpitalnym. Dla podniesienia skutecznosci realizowania procesow eksploatacji infrastruktury technicznej w szpitalu zaproponowano wykorzystanie koncepcji Facility Management i budynku inteligentnego, ktore zostaly zastosowane za posrednictwem modelu wspomagajacego procesy eksploatacji infrastruktury technicznej szpitala. Wdrozenie modelu bedzie powodowalo, przy kompleksowym podejsciu, dostarczenie udogodnien dla wspomagania utrzymania ruchu w obiekcie szpitalnym. Praktyczne zastosowanie bedzie moglo miec miejsce poprzez wykorzystanie metod i narzedzi z nauki eksploatacji, w zaleznosci od zidentyfikowanego problemu w kierowaniu procesem eksploatacji. W monografii dokonano: - przegladu metod i narzedzi stosowanych w eksploatacji obiektow technicznych i dzialalnosci sluzb utrzymania ruchu, - analizy uwarunkowan prawnych i technicznych w kierowaniu eksploatacja obiektow szpitalnych, - identyfikacji procesow eksploatacji infrastruktury technicznej w obiekcie szpitalnym, - opracowania modelu wspomagania procesow eksploatacji infrastruktury technicznej w fazie "uzytkowanie" istniejacego obiektu szpitalnego, - weryfikacji opracowanego modelu w wybranej jednostce obiektu szpitalnego, - oceny funkcjonowania procesow eksploatacji i dzialalnosci sluzb utrzymania ruchu w wybranej jednostce szpitalnej, - doboru kluczowych wskaznikow efektywnosci, jako elementu wdrazania koncepcji FM (zarzadzanie udogodnieniami) za pomoca wybranej metody heurystycznej.
BIOGRAFIE
Keine Angaben verfügbar

PRODUKTDETAILS

Verlag
Erscheinungsdatum
01.01.2018
Ausgabe
Paperback
ISBN
9788381021180
Sprache
Polish
Seiten
140
Schlagworte
MOJOS
!
Hat dieses Buch Mojo?
Dann lass uns wissen, warum wir es lesen sollten!
REZENSIONEN
!
Schreib die 1. Rezension!
So eine Chance bekommst Du nie wieder ;)
Deutsch
  
Englisch
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook