mojoreads
Community
Instytucjonalne formy wspoldzialania jednostek samorzadu terytorialnego na obszarach metropolitalnych

Instytucjonalne formy wspoldzialania jednostek samorzadu terytorialnego na obszarach metropolitalnych

!
0 Bewertungen
!Paperback
!
lesen will
!
lese ich
!
gelesen
!
INFO
!
MOJOS
!
REZENSIONEN
ZUSAMMENFASSUNG
Pomocniczosc i decentralizacja wladzy publicznej maja zapewnic skuteczne i sprawne wykonywanie zadan publicznych. Jednakze Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie przesadza o stopniu decentralizacji, pozostawiajac ustawodawcy zwyklemu w tym zakresie znaczna elastycznosc. Potrzeby spoleczenstwa sa na ogol efektywniej zaspokajane przez struktury administracji, ktore dzialaja w jego najblizszym otoczeniu. Z tego wzgledu prawodawca nie ogranicza decentralizacji do przekazywania zadan publicznych jednostkom samorzadu terytorialnego. System podmiotow administracji zdecentralizowanej obejmuje rowniez organizacje samorzadu zawodowego i gospodarczego, publiczne zaklady administracyjne oraz podmioty spoza sektora publicznego wykonujace zadania publiczne na podstawie outsourcingu. Okazuja sie one jednak niewystarczajace... Istnieje bowiem realna potrzeba utworzenia nowej zinstytucjonalizowanej formy wspoldzialania jednostek samorzadu terytorialnego, a w szczegolnosci gmin i powiatow, ktora usprawnilaby proces zaspokajania potrzeb spolecznych na obszarach metropolitalnych, a wiec na obszarach o specyficznym charakterze, o duzej koncentracji i dynamice zjawisk przestrzennych, urbanistycznych, demograficznych oraz gospodarczych. Na wskazanych obszarach wystepuja potrzeby ponadlokalne i subregionalne, determinujace katalog zadan o charakterze metropolitalnym (obejmujacy m.in. polityke rozwoju, planowanie przestrzenne, koordynacje procesow inwestycyjnych, organizacje transportu publicznego). Istnieje wiec potrzeba powolania instytucji o charakterze metropolitalnym.
BIOGRAFIE
Keine Angaben verfügbar

PRODUKTDETAILS

Erscheinungsdatum
01.01.2016
Ausgabe
Paperback
ISBN
9788362198207
Sprache
Polish
Seiten
200
Schlagworte
MOJOS
!
Hat dieses Buch Mojo?
Dann lass uns wissen, warum wir es lesen sollten!
REZENSIONEN
!
Schreib die 1. Rezension!
So eine Chance bekommst Du nie wieder ;)
Deutsch
  
Englisch
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook