mojoreads
Community
Prawo cywilne Zbior przepisow

Prawo cywilne Zbior przepisow

!
0 Bewertungen
!Paperback
!
lesen will
!
lese ich
!
gelesen
!
INFO
!
MOJOS
!
REZENSIONEN
ZUSAMMENFASSUNG
Stan prawny na 5 lipca 2018 r. Uwzglednia zmiany wchodzace w zycie z dniem: KODEKS CYWILNY - 15 marca 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) - 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo przedsiebiorcow oraz inne ustawy dotyczace dzialalnosci gospodarczej (Dz.U. poz. 650) - 29 maja 2018 r. - obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1025) - 9 lipca 2018 r. - ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 1104) - po uplywie 3 miesiecy od dnia ogloszenia - ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarzadzie sukcesyjnym przedsiebiorstwem osoby fizycznej (druk sejmowy nr 2293; oczekuje na podpis Prezydenta RP) KODEKS RODZINNY I OPIEKUNCZY: - 19 maja 2018 r. - wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r., SK 18/17 (Dz.U. poz. 950) KSIlGI WIECZYSTE I HIPOTEKA: - 14 marca 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o szczegolnych zasadach usuwania skutkow prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczacych nieruchomosci warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 431) - 9 czerwca 2018 r. - ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego, ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece (Dz.U. poz. 1009) KODEKS POSTlPOWANIA CYWILNEGO: - 15 marca 2018 r., 1 lutego 2019 r., 1 marca 2020 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) - 3 kwietnia 2018 r. - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Sadzie Najwyzszym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5 ze zm.) - 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektorych ustaw w celu przeciwdzialania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyludzen skarbowych (Dz.U. poz. 2491) - 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo przedsiebiorcow oraz inne ustawy dotyczace dzialalnosci gospodarczej (Dz.U. poz. 650) - 20 maja 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Strazy Marszalkowskiej (Dz.U. poz. 730) - 25 maja 2018 r. - ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) - 9 czerwca 2018 r. - ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego, ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece (Dz.U. poz. 1009) - 9 lipca 2018 r. - ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 1104) - 27 sierpnia 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektorych czynnosci organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umow miedzynarodowych (Dz.U. poz. 416) - 1 stycznia 2019 r. - ustawa z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 770) - 1 stycznia 2019 r. - ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sadowych (Dz.U. poz. 771) - 21 kwietnia 2019 r. - ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkan chronionych, noclegowni i domow dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 756) - 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)
BIOGRAFIE
Keine Angaben verfügbar

PRODUKTDETAILS

Erscheinungsdatum
01.01.2018
Ausgabe
Paperback
ISBN
9788381248860
Sprache
Polish
Seiten
1112
Schlagworte
MOJOS
!
Hat dieses Buch Mojo?
Dann lass uns wissen, warum wir es lesen sollten!
REZENSIONEN
!
Schreib die 1. Rezension!
So eine Chance bekommst Du nie wieder ;)
Deutsch
  
Englisch
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook