mojoreads
Community
!
Rozwoj wspolpracy sektorow publicznego i prywatnego z wykorz

Rozwoj wspolpracy sektorow publicznego i prywatnego z wykorz

!
0 Bewertungen
!Paperback
!
lesen will
!
lese ich
!
gelesen
!
INFO
!
MOJOS
!
REZENSIONEN
ZUSAMMENFASSUNG
Celem niniejszego opracowania jest: - pogladowa analiza partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekscie przedmiotow praw wlasnosci intelektualnej jako dobr niematerialnych, ktore sa (powinny byc) przedmiotem zawieranych umow, - sondazowa analiza wykorzystania instytucji partnerstwa publicznoprywatnego w Polsce w ostatnich czterech latach, - analiza partnerstwa jako narzedzia transferu wlasnosci intelektualnej, szczegolnie w zakresie skali zjawiska, ograniczen spolecznych i instytucjonalnych oraz zakresu jej wykorzystywania i egzekwowania wsrod malych i srednich przedsiebiorstw, - opis dobrych praktyk oraz sformulowanie rekomendacji dla rozwoju idei PPP, szczegolnie w obszarze wspolpracy z malymi i srednimi przedsiebiorstwami. W opracowaniu za podstawe rozwazan o zasadach i rozwoju wspolpracy podmiotow sektora publicznego z partnerami prywatnymi przyjmuje sie polska regulacje partnerstwa publiczno-prywatnego stworzona przez postanowienia ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz wczesniejszej z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw. Opracowanie sklada sie z szesciu rozdzialow. 1. W pierwszym rozdziale skupiono sie na determinantach wspoldzialania miedzysektorowego, ze szczegolnym uwzglednieniem partnerstwa publiczno-prywatnego. 2. W rozdziale drugim omowiono zrodla i podstawowe cechy wlasnosci intelektualnej w ujeciu ekonomicznym, w tym nauki o zarzadzaniu. 3., 4. Rozdzialy trzeci i czwarty zawieraja prawne aspekty ochrony wlasnosci intelektualnej. 5. W rozdziale piatym zaprezentowano wyniki badan przeprowadzonych w celu rozpoznania skali wspolnej realizacji przedsiewziec sektora publicznego z podmiotami prywatnymi. 6. Szosty rozdzial jest swego rodzaju aneksem - rozszerzeniem zagadnienia komercjalizacji wlasnosci intelektualnej, o ktorym wspomniano w rozdziale trzecim. Ksiazka skierowana jest do szerokiego grona podmiotow, ktore moga wystepowac w roli partnerow wspolpracujacych w formule PPP, ze szczegolnym uwzglednieniem: malych i srednich przedsiebiorstw (MSP), jednostek badawczo-rozwojowych, centrow transferu technologii, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorzadu terytorialnego. Opracowanie zostalo przygotowane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez zespol pracownikow i wspolpracownikow Wydzialu Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej Uniwersytetu Jagiellonskiego przy wspoludziale pana Boguslawa Weglinskiego - Prezesa IP Management Poland.
BIOGRAFIE
Keine Angaben verfügbar

PRODUKTDETAILS

Erscheinungsdatum
-
Ausgabe
Paperback
ISBN
9788360653166
Sprache
-
Seiten
-
Schlagworte
MOJOS
!
Hat dieses Buch Mojo?
Dann lass uns wissen, warum wir es lesen sollten!
REZENSIONEN
!
Schreib die 1. Rezension!
So eine Chance bekommst Du nie wieder ;)