mojoreads
Community
Zasada pierwszenstwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w ksiedze wieczystej
Daniel Jakimiec

Zasada pierwszenstwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w ksiedze wieczystej

!
0 Bewertungen
!Paperback
17.86
!
lesen will
!
lese ich
!
gelesen
Längere Lieferzeit, da kein Lagertitel.
!
INFO
!
MOJOS
!
REZENSIONEN
ZUSAMMENFASSUNG
Ksiegi wieczyste (jako rejestry publiczne) pelnia w obrocie cywilnoprawnym doniosla role. Przez ujawnianie stanu prawnego nieruchomosci, tworza podstawy bezpiecznego obrotu prawnego. Sposob ujawnienia stanu prawnego nieruchomosci w tych rejestrach ustawodawca poddal zasadom, ktore wynikaja przede wszystkim z regulacji ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. Ustawa ta znajduje doprecyzowanie w przepisach aktu wykonawczego, jakim jest rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakladania i prowadzenia ksiag wieczystych w systemie teleinformatycznym. Przepisy wymienionych aktow prawnych sluza urzeczywistnieniu zasad materialnoprawnych, w tym zasady pierwszenstwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w ksiedze wieczystej. Niniejsze opracowanie poswiecono zarowno tej zasadzie, jak i zasadom procesowym postepowania wieczystoksiegowego. Autor, dr Daniel Jakimiec, absolwent studiow magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach oraz studiow doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdanskiego. W trakcie studiow doktoranckich wyrozniony stypendium dla najlepszych doktorantow. Dr Daniel Jakimiec jest referendarzem sadowym zatrudnionym w wydziale cywilnym, a wczesniej takze w wydziale ksiag wieczystych oraz w sekcji windykacji naleznosci sadowych i wykonywania orzeczen w ramach wydzialu karnego. W przeszlosci asystent sedziego w wydziale rodzinnym i dla nieletnich oraz w wydziale karnym i w wydziale pracy sadu rejonowego. Byl wolontariuszem swiadczacym pomoc prawna podopiecznym Osrodka Pomocy Spolecznej w Chojnicach. Autor szeregu artykulow naukowych oraz monografii.
BIOGRAFIE
Keine Angaben verfügbar

PRODUKTDETAILS

Erscheinungsdatum
01.01.2017
Ausgabe
Paperback
ISBN
9788394671433
Sprache
Polish
Seiten
110
Schlagworte
MOJOS
!
Hat dieses Buch Mojo?
Dann lass uns wissen, warum wir es lesen sollten!
REZENSIONEN
!
Schreib die 1. Rezension!
So eine Chance bekommst Du nie wieder ;)
Deutsch
  
Englisch
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook